Cavalierproject

In 2012 zijn we gestart met het fokadvies project “Cavaliers for Life”. Dit Belgisch / Nederlands initiatief dat ondertussen uitgegroeid tot een internationaal project met medewerking van fokkers uit Engeland, Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Nederland, Griekenland, heeft als uiteindelijk doel een duurzaam fokbeleid uit te bouwen voor de Cavalier King Charles Spaniel.

Het project is een samenwerking tussen medewerkers van de Universiteiten van Leuven en Utrecht, de Wetenschappelijke Commissie van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus, de Nederlandse Raad van Beheer op kynologisch gebied, dierenartsen, rasverenigingen in binnen- en buitenland, ras keurders en fokkers.

Het agentschap voor innovatie door Wetenschap en Technologie (I.W.T) van de Vlaamse overheid heeft per 1 januari 2013 een  specialisatie beurs toegekend voor een periode van 4 jaar aan Katrien Wijnrocx van de onderzoeksgroep Huisdierengenetica van de KU Leuven met als onderwerp “Duurzame fokkerij van rashonden, rasspecifieke fokstrategieën voor het terugdringen van erfelijke gezondheidsproblemen bij hondenrassen”. Het doel van deze beurs is het ontwikkelen van een reu advies programma dat gesteund is op fokwaardeschattingen, DNA testen en inteeltbeperking met de Cavalier als centraal ras.

De eerste stap in ons project is de ontwikkeling van de nodige software en het verzamelen van de stambomen van Cavaliers uit de verschillende landen. Deze database moet dienen als basis voor het duurzaam fokbeleid. Momenteel omvat de database meer dan 520.000 stambomen.

Een volgende belangrijke stap in het proces is het verzamelen van gezondheids uitslagen. In een eerste faze starten we met uitslagen van CM/SM (MRI scans), Hart onderzoeken, DNA testen van Episodic falling and dry eye / curley coat. In een volgend stadium komen de uitslagen van ogen, patella, .. aan bod. Op vandaag hebben we meer dan 22.000 hartuitslagen en meer dan 2.000 CM/SM resultaten in onze database.

Sinds kort zijn de eerste fokwaarden voor hart beschikbaar. Momenteel wordt gewerkt aan de fokwaarden voor CM/SM.

Aan de hand van de database en de vele gezondheids uitslagen zal de Universiteit van Leuven een “reu advies programma” ontwikkelen. Fokkers kunnen dan aan de hand van dit selectie systeem advies opvragen bij het bepalen van de juiste fokcombinatie.

Fokkers die naast individuele onderzoeken van hun honden, ook mee werken aan dit project en zich later baseren op de fokadvieslijsten kunnen beschouwd worden als fokkers die verantwoord bezig zijn met de gezonde toekomst van hun ras.