Dog Academy

De Dog Academy van de Vlaamse Fokkerijcommissie, is een complete online-lessenreeks die alle belangrijke onderwerpen van de fokkerij behandeld. Deze Dog Academy is gratis te volgen.

Portaal VFC

Het portaal van de Vlaamse Fokkerijcommissie is een online applicatie waar de fokkers hun honden en de resultaten van onderzoeken kunnen registreren. Via het portaal kunnen de fokkers een paringsadvies berekenen voor hun toekomstige nestjes.

Gezondheidsonderzoeken

In dit onderdeel kan u informatie terugvinden met betrekking tot gezondheidsonderzoeken. U kan hier ook de nodige formulieren afprinten voor de resultaten van testen en onderzoeken.

Fokkers van rashonden bepalen samen de toekomst van een populatie door het maken van de juiste combinaties. Zij dragen een grote verantwoordelijk over hun ras.

De Wetenschap kan de fokkers helpen bij het nemen van de juiste beslissingen. Begrippen zoals DNA-onderzoek, ouderschapscontrole, fokwaardeschattingen, inteeltverloop, genetische diversiteit, .. hebben al decennialang hun nut bewezen in andere diersoorten.

Een gezonde ras populatie biedt de puppykopers meer garantie op een gezonde hond met een goed karakter.

De Vlaamse Fokkerijcommissie brengt fokkers, rasverenigingen en wetenschap samen om de toekomst van de rashond te garanderen.

Wie een pupje zoekt of een verantwoord nestje wil fokken, vindt alle nodige informatie op onze site.

Naast de wettelijke verplichtingen en nuttige adviezen vindt u op de site ook uitleg over het verloop van onderzoeken en testen, net als de nodige documenten die hiermee gepaard gaan.

 De website is rijkelijk geïllustreerd met prachtige foto’s gemaakt door Cathérine De Maesschalck, specialist in dierenfotografie.

Arnold Jacques
Voorzitter VFC

 

Arnold Jacques, voorzitter
Theo Lenen, onder voorzitter
Nelly Mast-Gelders, secretaris
Johan Wulteputte, penningmeester
Claudine Vande Walle, dierenarts
Geert Degezelle, adjunct secretaris