BOAS index berekening

Op basis van de resultaten van de 3 testen berekenen we een BOAS INDEX.

FORMULE :  BOAS index = (1 x punten van de oog test) + (2 x punten neusgaten) + (3 x punten ademhalingstest)

Voorbeeld

Hond scoort 1 op de ogen, 0 op de neusgaten en 1 op ademhalingstest.

BOAS INDEX = (1×1) + (2×0) + (3×1) = 4

MAXIMUM BOAS INDEX

Als de hond op alle testen een 3 scoort, dan is de BOAS index = (1×3)+(2×3)+(3×3) = 18

MINIMUM BOAS INDEX

Als de hond op alle testen een 0 scoort, dan is de BOAS index = (1×0)+(2×0)+(3×0) = 0