Inleiding

De brachycefale rassen zijn vrij populair, maar de laatste jaren staan deze rassen sterk onder druk. Dierenrechtenorganisaties en dierenartsen organisaties vallen geregeld deze rassen aan in de media. Sommige landen hebben reeds maatregelen genomen met betrekking tot deze rassen.

Aangezien sommige van deze rassen in populariteit toenemen, nemen sommige fokkers het niet te nauw met de selectie van de ouderdieren. Ook de import van puppy’s uit landen waar geen controle bestaat neemt toe.

In België is er geen merkbare toename van het aantal puppy’s met stamboom. De meeste van de bonafide fokkers hebben jarenlang geselecteerd op gezonde ouderdieren.

Het lijkt ons aangewezen om een paringsadvies programma op te stellen, dit vooral om de fokkers te helpen bij het instandhouden van gezonde ras populaties. Dieren uitsluiten voor de fokkerij op basis van een of meerdere fenotypische kenmerken kan grote gevolgen hebben op de genetische diversiteit van deze populaties. Verstandig combineren heeft in de fokkerij al lang zijn nut bewezen.

Vanuit “Pets for life” willen we een belangrijk initiatief nemen om de fokkers van de brachycefale rassen te helpen bij het selecteren van de ouderdieren.
We willen starten met een index gebaseerd op een 3-tal belangrijke criteria.

In het menu kan u de beschrijving van deze 3 testen terugvinden.
De resultaten van deze 3 testen worden samen gecombineerd in een BOAS index.
Op basis van deze BOAS index formuleren we dan een FOKADVIES.

De resultaten van de onderzoeken kunnen worden geregistreerd in een centrale databank van Pets for Life.
Op termijn is het onze bedoeling om fokwaardeschattingen te berekenen op basis van deze resultaten.

De samenwerking tussen de dierenartsen en de fokkers is belangrijk in het hele proces dat we willen uitbouwen.