Inleiding

De rashond staat sinds geruime tijd onder druk in de media. De BBC reportage in 2008 was niet bepaald lovend voor de rashonden.
Een van de meest geviseerde rassen in deze reportage was mijn eigen ras, de Cavalier King Charles Spaniel.

In 2012 hebben we de vzw “Cavaliers for Life” opgericht. In een aantal jaar tijd hebben we de vzw uitgebouwd tot een internationale organisatie.

Dank zij tal van realisaties zoals internationale symposia, doctoraatstudie ivm fokwaardeschattingen, uitwerken van een fok adviesplan, vele publicaties, samenwerking met universiteiten en tal van andere realisaties hebben we ons ras terug op de rails gezet.

De expertise die we opgebouwd hebben en de vele contacten die we in de voorbije jaren gelegd hebben, willen we nu ook inzetten voor andere rassen.
We hebben de naam van de vzw gewijzigd in “Pets for Life”, met als motto “een onafhankelijk platform voor de fokkerij van gezonde honden”.

In de komende jaren is er nog veel werk aan de winkel. In sommige landen denkt men de oplossing te vinden is in het kruisen van rassen, persoonlijk ben ik daar volledig tegen.

Er bestaan voldoende prima fokkerijtechnieken die hun waarde bewezen hebben en onze raspopulaties hebben voldoende potentieel.

Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst van de rashonden.

Arnold Jacques