Duurzaam fokbeleid

Wat verstaan we onder een duurzaam fokbeleid

Duurzaam fokken betekent dat we rekening houden met de behoeften van vandaag zonder de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Met andere woorden : we willen vandaag een gezonde, mooie rashond fokken met een goed karakter en al dan niet goede werkeigenschappen maar we houden daarbij rekening met de toekomst van de populatie. Onze kinderen en kleinkinderen moeten kunnen blijven genieten van de rashond.

Om een duurzaam fokbeleid uit te stippelen en om een gezonde toekomst van een populatie te verzekeren moeten we buiten de muren van de individuele fokkerij treden.

Een duurzaam fokbeleid is gesteund op vier belangrijke pijlers, met name het op peil houden en vergroten van de genetische diversiteit van een populatie, inteeltbeperking,  het  terugdringen van de erfelijke gebreken binnen de populatie en het volle vertrouwen in fokdeskundigen. Deze drie pijlers zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Daarnaast mogen factoren zoals het verbeteren van het functioneel exterieur en het bestendigen van het maatschappelijk gedrag niet uit het oog verloren worden.

Hoe kan een duurzaam fokbeleid uitgebouwd worden?

Om een duurzaam fokbeleid uit te bouwen zijn er in eerste instantie mensen met voldoende scholing nodig. Er is nood aan geschoolde veterinaire genetici en populatie genetici.
Ook goed opgeleide  keurmeesters hebben een belangrijke rol te vervullen in het hele proces. En tenslotte zullen ook de fokkers zich moeten bijscholen en zal de maatschappij anders gaan moeten denken.

Het vastgeroest denkpatroon dat nu bij de bevolking leeft zal bijgestuurd moeten worden.
De huidige rasstandaarden zullen met een kritisch oog bekeken moeten worden en we moet de durf hebben om deze desnoods aan te passen of bij te sturen.

De kern van een duurzaam fokbeleid is een goed registratiesysteem. Een dergelijk registratiesysteem bestaat enerzijds uit de honden met hun directe gegevens (geboortedatum, geslacht, kleur, ..) alsook hun volledige afstamming. Afstamming is van groot belang bij het berekenen van fokwaardeschattingen.

In de meeste landen is een dergelijk registratiesysteem reeds voorhanden.

Een tweede belangrijk luik voor de registratie zijn de resultaten van gezondheidsonderzoeken en DNA testen. Hiervoor is momenteel geen centraal systeem voorhanden. Dit onderdeel van de registratie is ook het moeilijkste deel.

De uitbouw van een centraal registratiesysteem moet voorafgegaan worden door een grondige studie. Alle problemen moeten op voorhand goed bestudeerd worden om het falen van een dergelijk systeem te vermijden.

•    Wat zijn de problemen die onderzocht moeten worden?
•    Wie gaat de centrale database beheren?
•    Wie gaat de gegevens inbrengen? (dierenartsen, fokkers, rasverenigingen, …)
•    Welke standaard wordt gehanteerd voor elke aandoeningen?
•    Wie kan de gegevens consulteren?
•    Privacy wetgeving.
•    Wie gaat fokwaarde resultaten berekenen?
•    ….

Het uiteindelijke doel van een duurzaam fokbeleid is een reu advies programma dat ter beschikking staat van de fokkers via internet.

Wat moeten we onthouden?

Een duurzaam fokbeleid is gesteund op

•    Het op peil houden van de genetische diversiteit
•    Inteeltbeperking binnen de populatie
•    Het terugdringen van erfelijke gebreken
•    Het vertrouwen in de fokdeskundigen